Innhold Aktiviteter


Gudstjeneste i Røyken kirke kl.11.00, 14.01.18


Tid: 14.01.18 - 15.01.18

Ved Rolf Erik Hanisch og Agathe Matre

Kantor Johan Wallace

Dåp, presentasjon av nye konfirmanter. 

(Det er ikke nattverd i denne gudstjenesten)

Kirkekaffe i menighetshuset etter gudstjenesten!

Velkommen!

 

 


Powered by: www.I-tools.no