Innhold Aktiviteter


Gudstjeneste i Røyken kirke kl. 11.00, 29.10.17. "Evangeliet - Guds kraft til frelse."


Tid: 29.10.17 - 30.10.17

 

TEMA: EVANGELIET - GUDS KRAFT TIL FRELSE

Gudstjeneste på bots- og bønnedagen, med tekster og tema fra REFORMASJONS-DAGEN.

(En gudstjeneste i rekken av lokale markeringer av reformasjonsjubiléet 2017). 

Ved Rolf Erik Hanisch

Kantor Johan Wallace

Nattverd

KIRKEKAFFE I KIRKEN ETTER GUDSTJENESTEN - med anledning til sprøsmål og samtale til tema.


Powered by: www.I-tools.no