Innhold Aktiviteter


Sprell levende gudstjeneste på Vårsol kl. 17.00, 15.10.17


Tid: 15.10.17 - 16.10.17

ved Eli Flåten

musikkansvarlig Anne Grete Kristiansen

nattverd

 

enkel bevertning ette gudstjenesten

 

 


Powered by: www.I-tools.no