Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff Røyken menighetshus kl.11.00, 26.09.17


Tid: 26.09.17 - 27.09.17

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

I dag får vi besøk av kulturformidler Odd Georg Murud. Det blir kåseri, opplesning og visesang.


Powered by: www.I-tools.no