Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 29.08


Tid: 29.08.17 - 30.08.17

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

dagens tema:

  Marianne Abel, klinisk ernæringsfysiolog, vil orientere om kosthold for å bevare krefter i alderdom og sykdom


Powered by: www.I-tools.no