Innhold Aktiviteter


Sprell levende gudstjeneste på Vårsol kl. 17.00, 28.05.17


Tid: 28.05.17 - 29.05.17

Ved Eli Flåten

musikkansvarlig Anne Grete Kristiansen

nattverd

bevertning


Powered by: www.I-tools.no