Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff, Røyken menighetshus kl. 11.00, 30.05.17


Tid: 30.05.17 - 31.05.17

FORMIDDAGSTREFF I RØYKEN MENIGHETSHUS

VÅREN 2017

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus

siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

 

Dagens program:

Kantor Annette Nordmo spiller og forteller for oss

 


Powered by: www.I-tools.no